Hướng dẫn sử dụng

Xin chào, tui vốn là dịch truyện từ bản dịch tiếng Anh phi lợi nhuận, nhưng vì cá nhân không đủ thời gian lười nên tui sẽ không tiếp tục dịch truyện nữa.
Tui vẫn sẽ tiếp tục giới thiệu với mọi người những tựa truyện mà tui tìm được, có khi sẽ kèm theo review hoặc là spoiler nữa!

Nếu nhị vị có hứng thú xin mời, cẩn thận kẻo đọc trúng spoiler (๑•̀ㅂ•́)